Převzetí obchodních aktivit Integart CZ na Slovensku společností Antalis a.s.

Dňa 18.4.2023 podpísala spoločnosť Antalis dohodu o prevzatí skupiny Integart Group v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, popredného distribútora riešení pre vizuálnu komunikáciu. Ponuka podlieha splneniu obvyklých odkladacích podmienok, vrátane súhlasu poľského úradu pro hospodársku súťaž.

V Českej republike a na Slovensku  bude prevzatie realizované formou kúpy závodu spoločnosti INTEGART CZ s.r.o. Plánovaným dňom prevodu závodu      je dátum 30.6.2023. S platnosťou od 1.7.2023 preberie spoločnosť Antalis a.s. obchodné aktivity spoločnosti INTEGART CZ s.r.o. na Slovensku.

Všetky aktuálne obchodné kontakty, adresy a telefónne čísla zostávajú v platnosti.

 

Finančné záväzky voči spoločnosti INTEGART CZ s.r.o., uhraďte prosím podľa dohodnutých podmienok uvedených na faktúrach vystavených do 30.6.2023.

Novo vzniknuté finančné záväzky, ktoré vznikli po 1.7. 2023 uhrádzajte prosím na účet spoločnosti Antalis, a.s.

 

Nové fakturačné údaje:

Adresa - sídlo spoločnosti:                                        Bankové spojenie:

Antalis, a.s.                                                                         1021225000/1111

Mlynské nivy 73                                                                 SWIFT: UNCRSKBX

821 05 Bratislava                                                               IBAN: SK2911110000001021225000

Slovensko                                                                           vedené u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO: 35 699 434

DIČ: 2020327320

Vaše prípadné dotazy prosím adresujte na predsedu predstavenstva  spoločnosti Antalis, a.s. Ing. Juraja Palčinského  tel. +421 905 756 509 (juraj.palcinsky@antalis.com) alebo na pána Martina Melína, managing director INTEGART CZ s.r.o. tel. +420 602 338 702 (martin.melin@integart.cz)

Posted in AKTUALITY.