Akvizice Integart CZ společností ANTALIS s.r.o.

Dne 18.4.2023 podepsala společnost Antalis dohodu o převzetí skupiny Integart Group v Polsku, České republice a na Slovensku, předního distributora řešení pro vizuální komunikaci. Nabídka podléhá splnění obvyklých odkládacích podmínek, včetně souhlasu polského úřadu pro hospodářskou soutěž.

V České republice bude převzetí realizováno formou koupě závodu společnosti INTEGART CZ s.r.o. Plánovaným dnem převodu závodu je datum 30.6.2023. S platností od 1.7.2023 přebere společnost ANTALIS s.r.o. obchodní aktivity a zaměstnance společnosti INTEGART CZ s.r.o.

Veškeré aktuální obchodní kontakty, adresy a telefonní čísla zůstávají v platnosti.

Servis zákazníků na Slovensku bude zabezpečený společností Antalis a.s.

 

Finanční závazky vůči společnosti INTEGART CZ s.r.o., uhraďte prosím podle dohodnutých podmínek uvedených na fakturách vystavených do 30. 6. 2023.

Nově vzniklé finanční závazky od července 2023 uhraďte prosím na účet společnosti ANTALIS, s.r.o. viz níže.

Nové fakturační údaje:

Adresa - sídlo společnosti:                                                      Bankovní spojení:

ANTALIS s.r.o.                                                                                   1059024001/2700 účet v CZK

Office Park Nové Butovice                                                           1059024028/2700 účet v EUR

Bucharova 1423/6                                                                            CZ8327000000001059024028/BACXCZPP

158 00 Praha 5                                                                                  vedené u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO: 15502775

DIČ: CZ15502775

Vaše případné dotazy prosím adresujte na jednatele společnosti ANTALIS s.r.o. Ing. Juraje Palčinského  tel. +420 725 700 705 (juraj.palcinsky@antalis.com) nebo na pana Martina Melína, managing director INTEGART CZ s.r.o. tel. +420 602 338 702 (martin.melin@integart.cz)

Posted in AKTUALITY.